Earl Warren Elementary School

Skip to main content
Login
En Español

Bell Schedules

Kindergarten School gates open at 7:45 AM
Description / Period Start Time End Time Length
AM Kinder 7:50 AM 11:30 AM 220 min
AM Kinder Lunch 10:28 AM 10:48 AM 20 min
PM Kinder 10:05 AM 1:45 PM 220 min
PM Kinder Lunch 10:48 AM 11:08 AM 20 min
Eff. 9/1/22 TK & K 7:50 AM 12:30 PM 280 min
1st Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Daily Hours 8:00 AM 1:45 PM 345 min
AM Recess 10:13 AM 10:28 AM 15 min
Lunch 11:05 AM 11:40 AM 35 min
PM Recess 1:00 PM 1:13 PM 13 min
2nd Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Daily Hours 8:00 AM 1:45 PM 345 min
AM Recess 10:13 AM 10:28 AM 15 min
Lunch 11:25 AM 12:00 PM 35 min
PM Recess 1:00 PM 1:13 PM 13 min
3rd Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Daily Hours 8:00 AM 1:45 PM 345 min
AM Recess 10:13 AM 10:28 AM 15 min
Lunch 11:45 AM 12:20 PM 35 min
PM Recess 1:00 PM 1:13 PM 13 min
4th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Daily Hours 8:00 AM 1:45 PM 345 min
AM Recess 10:28 AM 10:38 AM 10 min
Lunch 12:00 PM 12:35 PM 35 min
5th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Daily Hours 8:00 AM 1:45 PM 345 min
AM Recess 10:28 AM 10:38 AM 10 min
Lunch 12:15 PM 12:50 PM 35 min